ARCHIVE

 1. 6 x 9   Mountain Valley   Oil
  6 x 9 Mountain Valley Oil
 2. 14 x 18  Cool Water  Oil
  14 x 18 Cool Water Oil
 3. 14 x 36   Autumn Feel   Oil
  14 x 36 Autumn Feel Oil
 4. 9 x 12   Late Afternoo   Oil
  9 x 12 Late Afternoo Oil
 5. 9 x 12   Evening Descent Study   Oil
  9 x 12 Evening Descent Study Oil
 6. 24 x 36   Taggart Lake Moose   Oil
  24 x 36 Taggart Lake Moose Oil
 7. 20 x 20   Dawna's Iris   Oil
  20 x 20 Dawna's Iris Oil
 8. 9 x 12   Cascade Study   Oil
  9 x 12 Cascade Study Oil
 9. 12 x 9   Alberta Falls Study   Oil
  12 x 9 Alberta Falls Study Oil
 10. 11 x 14   Yankee Boy Valley Study   Oil
  11 x 14 Yankee Boy Valley Study Oil
 11. 20 x 30   Autumn at Willow Flats  Oil
  20 x 30 Autumn at Willow Flats Oil
 12. 9 x 12   Taggart Lake Study  Oil
  9 x 12 Taggart Lake Study Oil
 13. 24 x 24   September Pine   Oil
  24 x 24 September Pine Oil
 14. 9 x 12   The Old Barn   Oil
  9 x 12 The Old Barn Oil
 15. 36 x 36   Tree Talk   Oil
  36 x 36 Tree Talk Oil
 16. 20 x 40  Wyoming Gold   Oil
  20 x 40 Wyoming Gold Oil
 17. 5 x 7   Okie Snow   Oil
  5 x 7 Okie Snow Oil
 18. 20 x 20   Back Light   Oil
  20 x 20 Back Light Oil
 19. 8 x 16   The Gathering   Oil
  8 x 16 The Gathering Oil
 20. 20 x 24   Wyoming Griz   Oil
  20 x 24 Wyoming Griz Oil
 21. 9 x 12   Gold & Green   Oil
  9 x 12 Gold & Green Oil
 22. 11 x 14   Jenny Lake Pines   Oil
  11 x 14 Jenny Lake Pines Oil
 23. 8 x 12   Autumn Warmth Study  Oil
  8 x 12 Autumn Warmth Study Oil
 24. 8 x 10   Moose Falls Study   Oil
  8 x 10 Moose Falls Study Oil
 25. 10 x 20   The Lock   OIl
  10 x 20 The Lock OIl
 26. 6 x 9   Winter Moon   Oil
  6 x 9 Winter Moon Oil
 27. 24 x 48   Among the Aspens   Oil
  24 x 48 Among the Aspens Oil
 28. 14 x 11   Over the Rocks   Oil
  14 x 11 Over the Rocks Oil
 29. 14 x 11   Aspens in Autumn Study   Oil
  14 x 11 Aspens in Autumn Study Oil
 30. 9 x 6   Path Through the Aspens  Oil
  9 x 6 Path Through the Aspens Oil
 31. 36 x 40   Ready   Oil
  36 x 40 Ready Oil
 32. 24 x 24   Wading   Oil
  24 x 24 Wading Oil
 33. 20 x 30  Old Fence & Cottonwoods
  20 x 30 Old Fence & Cottonwoods
 34. 36 x 36   Landing Zone   Oil
  36 x 36 Landing Zone Oil
 35. 36 x 24   Goldilocks Autumn   Oil
  36 x 24 Goldilocks Autumn Oil